โปรดเลือกเมนูเพื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ --> 
    

 


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทร. 042 772 391 Fax 042 772 392

หมายเหตุ : เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีที่สุดใน Internet Explorer(IE) 7 ขึ้นไป และการแสดงผลหน้าจอที่ความละเอียด 1024x768 พิกเซล ขั้นไป