Category: ประชาสัมพันธ์

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1623

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างคุณงามความดี มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2561

25 มี.ค. 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดพิธีมอบประกา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1580

นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลของนักศึกษา “การ​ประชุมวิชาการระดับ​ปริญญาตรี​ด้านคอมพิวเตอร์​ภูมิภาค​อาเซียน​ ครั้ง​ที่​ 7 (AUCC 2019)

นักศึกษาโปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาห …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1474

สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ “เห็นชอบ” หลักสูตร ปวส. (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งผู้เข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาจากซีพีออลล์ (CP ALL)

22 มี.ค. 2562 สภาวิชาการ มทร. อีสาน มีมติ “เห็นชอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1471

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบ รับตรง ปีการศึกษ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1468

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0986022754FACEBOOK : แผน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1465

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1459

อาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์แล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1501

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปีการศึกษา 2562

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)หลั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1462

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

#ในการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สอบถามข …

Continue reading

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?p=1456