บุคลากรประจำสาขา

นางสุดาลักษณ์ รัตนกร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่: เจ้าหน้าที่ธุรการสาขา

นายธนากร พรหมพินิจ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
ปฏิบัติหน้าที่: เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Permanent link to this article: http://ba.fit.rmuti.ac.th/?page_id=1572