โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

โครงการการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

20160204_101123 20160204_101134 20160204_101146 20160204_101158 20160204_101233 20160204_101241 20160204_101329 20160204_102211 20160204_102228 20160204_102721 20160204_102736 20160204_103736 20160204_104532 20160204_104549 20160204_104558 20160204_104607 20160204_104613 20160204_104753 20160204_104820 20160204_104830 20160204_110436 20160204_111925 20160204_111945 20160204_111959 20160204_112909 20160204_112940

โครงการ สัมนาหัวข้อ เปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

โครงการ สัมนาหัวข้อ เปิดมุมมองความคิด สู่ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

20151202_09125320151202_091811

20151202_09155920151202_095610

20151202_09555820151202_094142

IMG_6474IMG_6390

IMG_6382IMG_6387

20151202_132357IMG_6483

  IMG_6472 IMG_6469 IMG_6464     20151202_164135 20151202_164129        20151202_085254

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศมืออาชีพ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558

 20151121_091744 (1)

pp2 pp1

 พิธีเปิดโดยท่าน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ 

20151121_100417 20151121_110553 20151121_111538 20151121_115435 20151121_13164720151121_131650

ฝึกอบรมวิธีการใส่สูทอย่างถูกวิธี

 20151121_142332 20151121_142607

ฝึกอบรมวิธีการนั่งอย่างถูกวิธี ทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

20151121_142639

วิธีการนั่งอย่างถูกวิธีและสวยงาม

20151121_152725

ฝึกการไหว้ผู้ใหญ่อย่างถูกวิธี

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้สื่อออนไลน์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่การตลาดเชิงสร้างสรรค์โดยใช้สื่อออนไลน์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

20151107_094215 20151107_094555 20151107_094608 IMG_6943 IMG_6962 IMG_6964 IMG_6965 IMG_6971 IMG_6979 IMG_6991 IMG_6994 IMG_6997 IMG_7002 IMG_7004 IMG_7006 IMG_7009 IMG_7013

งาน MG สืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน บ้านเฮา ครั้งที่ 3

งาน MG สืบสารศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน บ้านเฮา ครั้งที่ 3

20151105_221843 20151105_221212 20151105_203938 20151105_202700 20151105_201947 20151105_201945 20151105_200852 20151105_193520 20151105_193238 20151105_192754 20151105_192417 20151105_192231 20151105_184527 20151105_184450 20151105_182112

 

 

 

 

โครงการทำบุญสานสัมพันธ์พี่น้องชาวบริหารธุรกิจ

โครงการทำบุญสานสัมพันธ์พี่น้องชาวบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

ณ อาคารบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศ

 20150926_081711 20150926_082113 20150926_085504 20150926_085628 20150926_093407 20150926_093425 20150926_093451 20150926_093505 20150926_093524 20150926_093659 20150926_093731 20150926_093814 20150926_093832 20150926_095808 20150926_100113 20150926_100143 20150926_100149 20150926_102850 20150926_102858 20150926_103434

38709

โครงการอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลาก

โครงการอบรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและติดต่อสื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และป้ายฉลาก

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2558

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านนาขาม ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

k19 k18 k17 k16 k15 k10 k11 k12 k13 k14 k9  k7 k6 k5 k4 k3 k2 k1k20

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และพัฒนาความสามารถในการแสวงหาข้อมูลทางการตลาดโดยใช้สื่อออนไลน์

ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

DSC02845 DSC02841 DSC02837 DSC02833 DSC02823 DSC02819 DSC02804 DSC02803 DSC02799 DSC02794 DSC02784 DSC02781 DSC02778 DSC02777 DSC02768

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบันฑิต

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบันฑิต

   

S__17080379 S__17080378 S__17080377 S__17080376 S__17080375 S__17080374 c 

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและความภักดีในตราสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง : โครงกาพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

เรื่อง การถ่ายทอดนวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มและความภักดีในตราสินค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558

ณ วิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกกบ้านหนองบัวบาน อำเภอนิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

DSC02559 DSC02579 DSC02585 DSC02598 DSC02606 DSC02616 DSC02662 DSC02665 DSC02666 DSC02668 DSC02675 DSC02676

Older posts «

Sitemaps by ajleeonline